Bất Động Sản

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà chung cư năm 2019

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà chung cư năm 2019

Mẫu hợp đồng đặc cọc mua nhà chung cư là thủ tục không thể thiếu khi khách hàng thực hiện các hoạt động mua bán nhà đất.

Mẫu giấy đặt cọc mua bán nhà đất chung cư được xem là hợp đồng thỏa thuận đặt cọc mua bán nhà đất được kí kết giữa bên mua và bên bán, hợp đồng được kí kết với mục đích để bên mua đặt cọc một số tiền cho bên bán nhằm đảm bảo bên mua sẽ mua căn nhà này và bên bán sẽ không bán căn nhà này cho bên khác trong một khoản thời gian hai bên thỏa thuận.

Hợp đồng đặt cọc này không bắt buộc phải công chứng theo quy định của pháp luật, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, các bên có thể yêu cầu công chứng và có thể nhờ luật sư kiểm tra, tư vấn để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng.

 

Mẫu giấy đặt cọc mua bán nhà - đất - chung cư

Mẫu giấy đặt cọc mua nhà chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN ĐẶT CỌC

 

(V/v: Thoả thuận đặt cọc để bảo đảm giao kết mua bán nhà/căn hộ ……….)

Hôm nay, ngày ……. tháng……năm 201……tại……………………….., chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên nhận đặt cọc):

Ông/Bà: ……………………………………

Sinh năm:……………………………

CMND:……………………..

Cấp ngày:………………………..

Tại:……………………….

Địa chỉ: ……………………………………

Điện thọai:……………………………….

BÊN B (Bên đặt cọc):

Ông/Bà:…………………………………………

Sinh năm:…………………………..

CMND:………………………

Cấp ngày:……………………….

Tại:…………………………..

Địa chỉ:………………………………………

Điện thoại:………………………………

Hai bên thống nhất thỏa thuận ký Biên bản thoả thuận đặt cọc với nội dung như sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH THỎA THUẬN ĐẶT CỌC:

Bên B đồng ý đặt cọc cho bên A số tiền là :…………………………. (Bằng chữ………………………..)

Việc thoả thuận đặt cọc này với nội dung bên A sẽ giữ lại quyền ký kết hợp đồng mua bán nhà/căn hộ chung cư……………………….. cho bên B đến ngày ………………….

ĐIỀU 2: TÀI SẢN ĐẶT CỌC:

Là căn hộ với các đặc điểm sau:

Loại nhà/căn hộ: ……………….

Diện tích: …………… m2

Tầng: ……….

Mã nhà/căn hộ: ………………

Địa chỉ nhà/căn hộ: ……………………………

Bên A cam kết đảm bảo là chủ sở hữu hợp pháp nhà/căn hộ nêu trên và đủ điều kiện mua bán theo quy định của pháp luật.

Giá trị nhà/căn hộ: …………………… đồng

(Bằng chữ: ………………………………………..)

Phương thức thanh toán:

Ngày ……………………bên B đặt cọc cho bên A số tiền là : ………………. đồng

Ngày …………………….bên B thanh toán ………………………….. đồng còn lại khi bên A và B ký hợp đồng mua bán và sang tên công chứng.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A:

3.1 Quyền: Trong truờng hợp bên B không ký Hợp đồng mua bán nhà/căn hộ đúng như cam kết tại Biên bản này, bên B phải chịu mất toàn bộ số tiền đặt cọc. Bên A đuợc quyền bán ngay nhà/căn hộ nêu tại Biên bản này cho khách hàng khác mà bên B không đuợc quyền khiếu nại hay tranh chấp.

3.2 Nghĩa vụ:

Cấn trừ tiền đặt cọc này cho bên B ngay khi bên B và bên A ký kết Hợp đồng mua bán nhà/căn hộ.

Hỗ trợ bên B hoàn tất các giấy tờ , thủ tục liên quan.

Trong trường hợp bên A không thực hiện việc bán nhà/căn hộ nêu trên cho bên B vào ngày dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà/căn hộ……………….. thì Bên A có trách nhiệm hoàn trả ngay gấp đôi số tiền cọc cho Bên B.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

Quyền:

Được quyền mua căn hộ nêu trên đúng như cam kết trong biên bản thoả thuận này.

Được quyền nhận lại gấp đôi tiền cọc khi Bên A không thực hiện việc bán nhà/căn hộ theo quy định tại Điều 3.2.

4.2 Nghĩa vụ:

Giao tiền đặt cọc cho bên A theo đúng thỏa thuận.

Cho đến ngày …………………, bên B phải xúc tiến việc ký kết Hợp đồng mua bán nhà/căn hộ. Nếu quá thời hạn trên, bên B vẫn không tiến hành thủ tục ký Hợp đồng thì xem như bên B đã không mua nhà/căn hộ này nữa và chấp nhận mất số tiền đã đặt cọc cho bên A.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ :

– Chi phí công chứng hợp đồng ủy quyền do Bên…… chịu.

– Lệ phí trước bạ và các chi phí khác liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của nhà/Căn hộ…… do Bên B chịu.

– Thuế thu nhập cá nhân của Bên A liên quan đến việc chuyển nhượng nhà/căn hộ nêu trên do Bên A chịu. – Lệ phí trước bạ và chi phí sang tên nhà/Căn hộ …… từ Bên A sang cho Bên B do Bên B chịu.

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN:

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Việc giao kết Biên bản này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Biên bản này.

Hai bên đã tự đọc Biên bản, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Biên bản này Biên bản đặt cọc này được lập thành 02 (hai) bản, bên A giữ 01 (một) bản, bên B giữ 01 (một) bản có giá trị như nhau.

 

 BÊN A                                                                        BÊN B

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button